Photos: Nandamuri Balakrishna Flag Hoisting 74TH Independence Day 2020

Photos: Nandamuri Balakrishna Flag Hoisting 74TH Independence Day 2020